لیست اخبار
بازدید مدیرعامل گلرنگ‌پخش از شعبه سمنان

بازدید مدیرعامل گلرنگ‌پخش از شعبه سمنان

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، مدیرعامل و هیأت همراه از شعبه سمنان بازدید نمود. کاتبی در این بازدید ضمن دیدار با همکاران...

۱۴۰۱/۰۶/۳۰
ادامه
بازدید مدیر منطقه 2 از شعبه گرگان

بازدید مدیر منطقه 2 از شعبه گرگان

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش زیدی از شعبه گرگان بازدید نمود. مدیر منطقه 2 در بازدید اخیر، از شعبه گرگان ضمن بررسی...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ادامه
بازدید مدیر منطقه از شعبه هرمزگان

بازدید مدیر منطقه از شعبه هرمزگان

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، بهارپسندی از شعبه هرمزگان بازدید نمود. مدیر منطقه ضمن بازدید از شعبه با تمام تیم فروش دیدار...

۱۴۰۱/۰۶/۱۹
ادامه
بازدید مدیرعامل گلرنگ‌پخش از شعبه قم

بازدید مدیرعامل گلرنگ‌پخش از شعبه قم

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، مدیرعامل و هیئات همراه از شعبه قم بازدید نمود. کاتبی در این بازدید،ضمن صحبت انگیزشی به بررسی...

۱۴۰۱/۰۶/۱۵
ادامه
بازدید مدیر منطقه3 از شعبه خوزستان

بازدید مدیر منطقه3 از شعبه خوزستان

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، مدیر منطقه 3 از شعبه خوزستان بازدید نمود. شاملی در این بازدید به بررسی عملکرد 3ماه گذشته...

۱۴۰۱/۰۶/۱۲
ادامه
بازدید مدیرعامل گلرنگ‌پخش از شعبه قزوین

بازدید مدیرعامل گلرنگ‌پخش از شعبه قزوین

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، صبح امروز هشتم شهریور ماه، مدیرعامل به همراه قائم مقام گلرنگ‌پخش از شعبه قزوین بازدید نمود. کاتبی...

۱۴۰۱/۰۶/۰۸
ادامه
phone_icon