چشم انداز و ماموریت

چشم ‏انداز:

شرکت گلرنگ پخش در افق 1404، شرکتی است:

کارآمد و ارزش آفرین در صنعت پخش محصولات تند گردش به منظور پاسخ سریع و به موقع به نیازهای مشتریان با کمترین ریسک

 

ماموریت:

ماموریت گلرنگ پخش، توزیع چابک و گسترده کالاهای تند گردش با تمرکز بر رشد متوازن منافع ذینفعان، همراستا با ماموریت و چشم انداز گروه صنعتی گلرنگ می باشد. این مهم را با بهره گیری از نیروهای توانمند و نهادینه سازی کار تیمی با استفاده از فرآیند یکپارچه و فناوری های به روز صنعت پخش، درکنار بهینه کردن عملیات پخش ، محقق خواهیم ساخت.

 

 

phone_icon