لیست اخبار
بازدید معاون منابع انسانی از شعبه همدان

بازدید معاون منابع انسانی از شعبه همدان

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، معاون منابع انسانی گلرنگ‌پخش عصر روز چهارشنبه و روز پنج‌شنبه از شعبه همدان بازدید نمود. پرخوان از...

۱۴۰۱/۰۵/۲۹
ادامه
بازدید معاون منابع انسانی از شعبه کرمانشاه

بازدید معاون منابع انسانی از شعبه کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، معاون منابع انسانی در روز چهارشنبه 26 مردادماه از شعبه استان کرمانشاه بازدید نمود. پرخوان در این...

۱۴۰۱/۰۵/۲۷
ادامه
مدیر منطقه 2 در بازدید از شعبه استان بجنورد

مدیر منطقه 2 در بازدید از شعبه استان بجنورد

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش مدیر منطقه 2 از شعبه استان بجنورد بازدید کرد. زیدی روز 22 مردادماه از شعبه بجنورد بازدید...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
ادامه
بازدید مدیر منطقه 2 از شعبه مشهد

بازدید مدیر منطقه 2 از شعبه مشهد

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، مدیر منطقه 2 در روزهای 23و 24 مردادماه از شعبه استان خراسان شهر مشهد بازدید کرد. زیدی...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
ادامه
بازدید مدیر منطقه 3 از شعبه فارس

بازدید مدیر منطقه 3 از شعبه فارس

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، مدیر منطقه 3 از شعبه استان فارس بازدید کرد. در این بازدید جلسه‌ی آموزشی جهت رشد فروش‌...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
ادامه
بازدید معاون منابع انسانی گلرنگ‌پخش از شعبه غرب تهران

بازدید معاون منابع انسانی گلرنگ‌پخش از شعبه غرب تهران

به گزارش روابط عمومی گلرنگ‌پخش، روز دوشنبه 24 مردادماه بازدید از شعبه غرب توسط معاون منابع انسانی صورت پذیرفت. در این بازدید...

۱۴۰۱/۰۵/۲۵
ادامه
phone_icon