جزئیات محصول
کیسه زباله اسان مصرف

ایری پلاست


مصرف اسان وبهداشتی با توجه به بسته بندی جعبه

ا ستفاده مشابه به دستمال کاغذی

استفاده تا اخرین قطعه

عدم نشتی به دلیل دوخت بسیار مناسب کیسه ها

دارای بند محکم جهت گره زدن کیسه

phone_icon