جزئیات محصول
مربا

فامیلا


مربا فاميلا

١. دارای عطر طعم و کیفیت خانگی
٢. تولید شده از تازه ترین و مرغوب ترین میوه های فصل
٣. تولیدی کارخانجات مدرن
٤. فاقد هر گونه افزودنی و موارد نگهدارنده
٥. دارای درصد میوه با

وزن های موجود
phone_icon