جزئیات محصول
لوبیا چیتی

فامیلا


بهترین لوبیا چیتی ایرانی از مزارع خمین و ازنا

بوجار، سایز بندی و دستچین شده

درجه یک و درشت

یکدست و مرغوب با حداقل ضایعات

عاری از هر گونه جسم خارجی

پخت یکنواخت و کاملا یکدست

افزایش حجم پس از پخت تا 5/1 برابر

طعم عالی و لعاب مناسب

vزمان پخت 45 دقیقه

لوبیا چیتی فامیلا با پخت یکنواخت و

لعاب مطلوب در طی پخت

خاصیت آنتی­اکسیدانی و کاهش خطر بروز

انواع آلرژی و سرطان

phone_icon