جزئیات محصول
سس مایونز کیمبال

کیمبال


  • بافت یکدست به نحوی که با غذا به خوبی آغشته می شود.
  • پایداری رنگ که پس از مرور زمان رنگ محصول ثابت می ماند
  • غلظت بهینه سس که منجر به استفاده آسان و با صرفه بودن آن می شود.
  • حفظ پایداری سس هنگامی که با غذای گرم برخورد می کند.
  • استفاده از روغن های با کیفیت که رنگ و طعم این سس را متفاوت می نماید.
  • استفاده از ادویه های مخصوص که رایحه دلنشین را ایجاد می کند.

phone_icon