جزئیات محصول
عدس

فامیلا


عدس سبز و درشت درجه 1 کانادا عدس سبز و درشت درجه 1 کانادا

یکدست و مرغوب با حداقل ضایعات

عاری از هر گونه جسم خارجی

بدون نیاز به پاک کردن

سورت شده به صورت لیزری

عدم لب پر بودن

گوشتی بودن

عدم وجود لک یا دانه های قهوه ایی

پخت یکنواخت و کاملا یکدست

زمان پخت 20-30 دقیقه

phone_icon