قرعه کشی جشنواره رشد و جشنواره تحقق کارتنی چهار ماه پایانی سال 1401 در دفتر مرکزی گلرنگ پخشقرعه کشی جشنواره رشد و جشنواره تحقق کارتنی چهار ماه پایانی سال 1401 در دفتر مرکزی گلرنگ پخش ۲۰۲۳/۸/۲۴،‏ ۵:۴۹

قرعه کشی جشنواره رشد و جشنواره تحقق کارتنی چهار ماه پایانی سال 1401 در دفتر مرکزی گلرنگ پخش

تبریک به برندگان خوش شانس تیم فروش گلرنگ پخش

قرعه کشی جشنواره رشد و جشنواره تحقق کارتنی چهار ماه پایانی سال 1401، مورخ 1402/02/07 در دفتر مرکزی گلرنگ پخش با حضور مدیریت محترم عامل، قائم مقام محترم، معاونین گرامی و تمامی مدیران ارشد تهران و شعب برگزار گردید و جوایز این قرعه کشی به برندگان گرامی اهدا گردید.

-->