بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش مشهدبازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش مشهد ۲۰۲۳/۸/۲۳،‏ ۱۰:۵۴

بازدید مدیریت محترم عامل و تیم همراه از شعبه گلرنگ پخش مشهد

مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کاتبی، قائم مقام محترم مدیرعامل جناب آقای دکتر حسینی و مدیریت منطقه دو جناب آقای مهندس زیدی در بهمن ماه 1401 از شعبه گلرنگ پخش مشهد بازدید نمودند.

-->