تقدیر و تشکر از پرسنل اداری و پشتیبانی در دفتر مرکزی گلرنگ پخشتقدیر و تشکر از پرسنل اداری و پشتیبانی در دفتر مرکزی گلرنگ پخش ۲۰۲۳/۸/۲۱،‏ ۸:۳۹

تقدیر و تشکر از پرسنل اداری و پشتیبانی در دفتر مرکزی گلرنگ پخش

مراسم تقدیر از پرسنل اداری و پشتیبانی با حضور مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس کاتبی، اعضای محترم شورای مدیران و همکاران محترم در دفتر مرکزی گلرنگ پخش برگزار گردید.

-->