اين تفاهم‌نامه در مراسم افتتاحيه هفته گروه صنعتي گلرنگ در دانشگاه صنعتي اميرکبير امضا شد.news12

اين تفاهم‌نامه به منظور شکل دادن به همکاري مشترک ميان دانشگاه صنعتي اميرکبير و گروه صنعتي گلرنگ به منظور استفاده بهينه از پتانسيل موجود و ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي علمي ـ اجرايي طرفين، از سوي دکتر سيد احمد معتمدي رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير و دکتر مهدي فضلي مدير عامل گروه صنعتي گلرنگ امضا شد.

جمعي از اساتيد، دانشجويان، مسئولين و اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير و جمعي از مديران و همکاران گروه صنعتي گلرنگ از حاضرين اين نشست صميمانه بودند.

توسعه منابع انساني شايسته و کارآمد، توسعه همکاري‌هاي پژوهشي، توسعه فناوري و کسب و کار نوآورانه و توسعه منشور مسئوليت‌هاي اجتماعي در دانشگاه و صنعت از جمله مفاد اين تفاهم‌نامه عنوان شد.

اهداف مطرح شده در اين تفاهم نامه نيز به شرح زير مطرح شد:

- همکاري مشترک در جهت توسعه نوآوري و ايجاد بستر مناسب براي خلق ايده هاي جديد فناورانه

- ايجاد شرايط مناسب براي ارتقاء توانمندي هاي منابع انساني دو طرف که منجر به توسعه کسب و کارهاي جديد گردد.

- مشارکت طرفين در طراحي و اجراي طرح‌هاي بديع که سمبل همکاري دانشگاه و صنعت گردد.

- ايفاي نقش موثر در پذيرش مسئوليت‌هاي اجتماعي در کشور

در اين نشست دکتر معتمدي رئيس دانشگاه صنعتي اميرکبير بيان داشت: چنين ارتباطي بين دانشگاه و صنعت براي ما سبب خوشحالي و خشنودي است زيرا کمتر شاهد حضور فعال صنعت در دانشگاه‌ها هستيم و پيشگامي گروه صنعتي گلرنگ در اين زمينه جاي تبريک دارد.

دکتر معتمدي ادامه داد: ارتباط صنعت و دانشگاه در تمام دنيا، هم دغدغه‌ي صنعتگران است؛ هم دغدغه‌ي دانشگاهيان، و از ابتداي کار دانشگاه‌ها به سبک و سياق امروزي اين بحث مطرح بوده است که دانشگاهي موفق‌تر است که با صنعت ارتباط بهتري دارد.

دکتر فضلي نيز ابراز داشت: هدف ما از امضاي اين تفاهم نامه آن است که بخشي از مشکلاتي را که پيش روي صنعت و دانشگاه در مسير نوآوري و توسعه وجود دارد حل کنيم.

مدير عامل گروه صنعتي گلرنگ افزود: در صورتي که اين تعامل به درستي به ثمر بنشيند و دانشگاه امير کبير ثمرات آن را مشاهده کند و گروه صنعتي گلرنگ از دانش‌هاي نويني که در اختيار دانشگاه هست بهره‌مند گردد، اين تفاهم نامه مي‌تواند به صورت الگويي براي ديگر دانشگاهيان و صنعتگران درآيد و از اين طريق به رونق اقتصادي و اشتغال بيشتر ياري رسانده شود.

در حاشيه اين افتتاحيه، غرفه‌هاي شرکت‌هاي گروه صنعتي گلرنگ، گروه صنعتي پاکشو، گلپخش اول، گلبرگ بهاران، پديده شيمي جم، سرمايه‌گذاري دارويي گلرنگ، پديده شيمي پايدار، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي افق کورش، گلرنگ ترابر، ماريناسان، همچنين غرفه‌هاي برندهاي اويلا، فاميلا و بينگو نيز افتتاح شد.

 

 

news21