واحد خدمات مشتریان شرکت گلرنگ پخش وظیفه رسیدگی به مسائل، مشکلات و شکایات مشتریان شرکت را برعهده دارد. در همین راستا چندی پیش یکی از مشتریان شرکت گلرنگ پخش به نام آقای محراب نبی زاده، شکایتی را به واحد خدمات مشتریان شرکت پاکشو اعلام نمودند و این شکایت به واحد خدمات مشتریان معاونت بازاریابی و فروش شرکت گلرنگ پخش ارسال گردید. در این شکایت جناب آقای نبی زاده از عدم وجود محصولات و بی نظمی در پخش محصولات شکایت نموده بودند.
با توجه به اینکه مشتریان در شرکت گلرنگ پخش به عنوان شرکای تجاری شناخته می شوند و سیاست شرکت گلرنگ پخش در قبال مشتریان سیاست برد ـ برد می باشد، از این رو مشتریان شرکت از اهمیت بسیار زیادی برخوردارند.

پس از بررسی های داخلی شرکت، تیمی متشکل از نماینده فروش شعبه شرق تهران، معاونت بازاریابی و فروش و منابع انسانی و سیستمها به تره بار دارآباد مراجعه و به بررسی شکایت این مشتری پرداختند.
در این جلسه پس از استماع نکته نظرات جناب آقای نبی زاده، توضیحات کاملی توسط نماینده واحد بازاریابی و فروش در خصوص محصولات شرکت گلرنگ پخش ارائه گردید و ابهامات موجود در این زمینه برای آقای نبی زاده برطرف گردید.


در خصوص پخش نامنظم محصولات نیز مقرر گردید توسط واحد بازاریابی و فروش پخش محصولات این مشتری کنترل شود تا از این پس مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.
در پایان پس از برطرف نمودن تمامی موارد و پاسخ به تمامی سوالات مشتری و دلجویی از ایشان، سفارش جدیدی از ایشان گرفته شد تا تمامی مسائل و مشکلات مابین شرکت گلرنگ پخش و این مشتری برطرف گردد.