روغن کنجد ۵۰۰ میلی لیتری تصفیه شده فامیلا

درباره این محصول هر آنچه که مبهم است از ما بپرسید